Petr Berounský

             f o t o g r a f
Narozen v Ústí n.L.

Jedny z prvních fotografií, které jsem sám vytvořil, byly z okupace republiky v roce 68. Vyučen v oboru fotograf v letech 72-75. Od roku 77 u VD Fotografia Liberec jako laborant v krajské laboratoři pro barevnou fotografii v Ústí nad Labem. Od roku 79 jejím vedoucím. V roce 1983 šéfem Studia technické a reklamní fotografie v Ústí n.L. až do roku 1990.

Poté na volné noze, kde se věnuji převážně komerční fotografii v oblasti portrétu, modelingu, reklamy a divadla. Moje práce jsou k vidění v různých publikacích, komerčních tiskovinách, kalendářích, výročních zprávách, jako obaly hudebních nosičů i jako výzdoby interiérů. Ve svém volném čase zásadně nefotografuji, ale vařím a jím. Soutěží se nezúčastňuji a výstavy nekonám, protože si myslím že fotografie je řemeslo jako každé jiné.